Privacybeleid

Privacybeleid de rekenhoek

De Rekenhoek respecteert uw privacy en streeft ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens: Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@derekenhoek.nl.

Verzamelde Gegevens:

De Rekenhoek verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Reacties op onze website, inclusief het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Wij verwerken deze gegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief, om contact met u op te kunnen nemen indien nodig voor onze dienstverlening, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, en voor wettelijke verplichtingen zoals onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens:

Onze website en/of dienst is niet gericht op het verzamelen van gegevens over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige zonder ouderlijke toestemming, neem dan contact met ons op via info@derekenhoek.nl, zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen.

Delen van Gegevens:

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld Google Analytics), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging van Gegevens:

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

Bewaren van Gegevens:

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Uw Rechten: 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van uw toestemming of bezwaar indienen bij info@derekenhoek.nl. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies: 

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en om uw gebruiksgemak te verbeteren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Wijzigingen in de Privacyverklaring: Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Contact: 

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@derekenhoek.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Door gebruik te maken van onze website en onze diensten stemt u in met de voorwaarden van deze privacyverklaring.

Winkelwagen0
There are no products in the cart!
Verder met winkelen
0