Algemene Voorwaarden voor Digitale Producten en Cursussen:

1. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten en cursussen die worden verkocht via de websites rekenhoek.nl en aanbod.derekenhoek.nl. Het gebruik van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling via deze webshops impliceert de aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

2. Inschrijving:

Door de online cursus aan te schaffen stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden. Inschrijving vindt plaats door het aankopen van de cursus en het betalen van het inschrijvingsgeld zoals vermeld op de website van de cursus.

3. Cursusduur:

De online cursus heeft een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de datum van inschrijving, tenzij anders vermeld. Na afloop van deze periode kan de cursus opnieuw worden aangeschaft tegen een gereduceerd tarief. Gedurende het jaar heeft de gebruiker toegang tot de cursusmaterialen en andere relevante bronnen.

4. Toegang tot cursusmaterialen:

Gedurende de geldigheidsduur van de cursus heeft de gebruiker toegang tot alle cursusmaterialen via het online leerplatform van de rekenhoek. Dit omvat maar is niet beperkt tot video’s, teksten, opdrachten en eventuele aanvullende bronnen.

5. Gebruiksrecht:

De gebruiker heeft het recht om de cursusmaterialen te bekijken en te gebruiken voor persoonlijke educatieve doeleinden en voor één klas. De toegang tot de cursus is persoonlijk en inloggegevens mogen niet worden gedeeld. Bij overtreding geldt een boeteclausule van 3x de huidige cursuswaarde

Het is de gebruiker niet toegestaan om de cursusmaterialen te reproduceren, verkopen, verspreiden of op enige wijze commercieel te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rekenhoek. .

6. Intellectueel eigendom:

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de cursusmaterialen blijven eigendom van de rekenhoek. Het is de gebruiker niet toegestaan om enig deel van de cursusmaterialen te wijzigen, aan te passen of te vertalen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

7. Annulering en restitutie:

Op digitale producten van de rekenhoek geldt geen recht van retour. Annulering van reeds uitgevoerde en geleverde bestellingen is om deze reden niet mogelijk. Bij aanvang van de cursus doet de gebruiker afstand van zijn/haar herroepingsrecht.

8. Technische vereisten:

De gebruiker is verantwoordelijk voor het beschikken over de vereiste technische infrastructuur, zoals internettoegang en compatibele apparaten, om toegang te krijgen tot de cursusmaterialen. De rekenhoek is niet verantwoordelijk voor onjuiste (e-mail)adressen verstrekt door de gebruiker.

9. Aansprakelijkheid:

De rekenhoek is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van de cursusmaterialen. Ontoegankelijkheid van het platform als gevolg van overmacht valt buiten de aansprakelijkheid van de rekenhoek.

10. Wijzigingen:

De rekenhoek behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op de website van de cursus worden geplaatst. Bij beëindiging van het cursusplatform wordt dit een maand van tevoren aangekondigd.

11. Toepasselijk recht:

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Door de online cursus aan te schaffen verklaart de gebruiker dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Winkelwagen0
There are no products in the cart!
Verder met winkelen
0